Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2019
ΤΟΜΟΣ 33 - ΤΕΥΧΟΣ 3

Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας και στοματική υγεία των μελών της
Κατσούλη Κ., Αγουρόπουλος Α.

Λέξεις ευρετηρίου: κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, δείκτης dmft, τερηδόνα, ουλίτιδα, στοματική υγεία, πρόληψη, παιδιά, ενήλικες, οικονομική κρίση

Εδώ και δεκαετίες έχει αναγνωριστεί η συσχέτιση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (ΚΟΕ) με τις νόσους του στόματος. Τα βασικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά ατόμων και οικογενειών, επηρεάζουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων και τελικά την γενική υγεία αλλά και πιο ειδικά την υγεία του στόματος τους. Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να διερευνηθεί η επίδραση του ΚΟΕ στις νόσους του στόματος σε παιδιά και ενήλικές. Παράλληλα, θα διερευνηθούν οι παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς και η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην στοματική υγεία των οικογενειών. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης δείχνουν σχεδόν ομόφωνα ότι όσο χαμηλότερο είναι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο μιας οικογένειας τόσο χειρότεροι είναι οι δείκτες στοματικής υγείας για όλα τα μέλη της. Χαμηλό ΚΟΕ έχει συνδεθεί με αύξηση των δεικτών της τερηδόνας, της ουλίτιδας και των ανεκπλήρωτων οδοντιατρικών αναγκών. Ειδικά για τα παιδιά, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας θεωρείται ο πιο σημαντικός δείκτης του ΚΟΕ μιας οικογένειας, που συσχετίζεται την ανάπτυξη τερηδόνας σε αυτά. Σχετικά με την επίδραση της οικονομικής κρίσης στη στοματική υγεία, τα δεδομένα δείχνουν ότι η αύξηση της φτώχειας, η επαγγελματική αβεβαιότητα και η αύξηση της ανεργίας οδηγούν σε κοινωνικές ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και τελικά στην επιδείνωση της υγείας του στόματος του πληθυσμού. Συμπερασματικά, η σχέση του ΚΟΕ μιας οικογένειας και της στοματικής υγείας των μελών της είναι σύνθετη. Γενικά, υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και εισόδημα σχετίζονται με την υιοθέτηση συμπεριφορών που προάγουν την στοματική υγεία αλλά και στην αυξημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες παροχής οδοντιατρικής φροντίδας και τελικά καλύτερη στοματική υγεία.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Οι χορηγοί μας

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr