Τελευταίο τεύχος

Νέο τεύχος περιοδικού Παιδοδοντία

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Παιδοδοντία.

2021
ΤΟΜΟΣ 35 - ΤΕΥΧΟΣ 1

Περιλήψεις 45ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας

Περιλήψεις 45ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας
Λήψη PDF Προβολή HTML

Τηλε-οδοντιατρική: Μια εναλλακτική οδοντιατρική προσέγγιση του 21ου αιώνα
Μαρκουλή Α., Παπαϊωάννου Φ., Πετρολέκα Κ., Σερεμίδη Κ

Λέξεις ευρετηρίου: τηλε-οδοντιατρική, εγκυρότητα, σύγχρονη μέθοδος, ασύγχρονη μέθοδος, κινητά τηλέφωνα, παραπομπές, παρακολούθηση, αποδοχή, κόστος

Η πρόοδος των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας έχει συμβάλλει στην απομακρυσμένη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής και το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των ασθενών. Η ανάπτυξη της τηλε-οδοντιατρικής διευκολύνει την παροχή των οδοντιατρικών υπηρεσιών από απόσταση, την αμεσότητα στην επικοινωνία οδοντιάτρου-ασθενούς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συναδέλφων από διάφορες οδοντιατρικές ειδικότητες. Η τηλε-οδοντιατρική έχει χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη εξέταση και διάγνωση παθολογικών ευρημάτων της στοματικής κοιλότητας των ασθενών, για την απομακρυσμένη μακροχρόνια παρακολούθησή τους και για την πραγματοποίηση παραπομπών. Εφαρμόζεται κυρίως σύγχρονα και ασύγχρονα, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενη χρήση της με τη μεσολάβηση φορητών συσκευών, όπως των κινητών τηλεφώνων. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να παρουσιαστούν τα δεδομένα σχετικά με τις εφαρμογές της τηλε-οδοντιατρικής, την εγκυρότητά της, το βαθμό αποδοχής της από οδοντιάτρους και ασθενείς, το κόστος καθώς και προβληματισμούς που προκύπτουν από τη χρήση της. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες έρευνες, η τηλε-οδοντιατρική αποτελεί μια αποδεκτή και αξιόπιστη εναλλακτική της δια ζώσης κλινικής εξέτασης για τον απομακρυσμένο έλεγχο και την παρακολούθηση των ασθενών, ενώ διευκολύνει και τη διαδικασία πραγματοποίησης παραπομπών. Μεγάλο μέρος των οδοντιάτρων και των ασθενών παγκοσμίως αναγνωρίζουν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματά της. Ωστόσο χρειάζονται περισσότερες ποιοτικές μελέτες για την αξιολόγηση της εγκυρότητάς της και την εκτίμηση του συνολικού κόστους που απαιτείται για την εφαρμογή της. Επιπλέον υπάρχει ανάγκη για συγκεκριμενοποίηση των κρατικών νομοθεσιών σχετικά με τις αποδοχές των οδοντιάτρων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Συμπερασματικά, η χρήση της, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr