Τελευταίο τεύχος

Νέο τεύχος περιοδικού Παιδοδοντία

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Παιδοδοντία.

2021
ΤΟΜΟΣ 35 - ΤΕΥΧΟΣ 2

Τοποθέτηση μηχανημάτων διατήρησης χώρου σε περιπτώσεις πρόωρης απώλειας νεογιλών γομφίων: Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Αγγελοπούλου Ματίνα , Αγουρόπουλος Ανδρέας

Λέξεις ευρετηρίου: απώλεια νεογιλών γομφίων, μηχανήματα διατήρησης χώρου, ορθοδοντικά προβλήματα

Η τερηδόνα αποτελεί τη συχνότερη νόσο του στόματος στα παιδιά και πολλές φορές οδηγεί σε εκτεταμένη καταστροφή και πρόωρη απώλεια νεογιλών γομφίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως απαιτείται η τοποθέτηση μηχανημάτων διατήρησης χώρου (ΜΔΧ) για την αποφυγή δημιουργίας ορθοδοντικών προβλημάτων. Ωστόσο, δεδομένου ότι η τοποθέτηση τους οδηγεί σε κατακράτηση πλάκας με πιθανό τερηδονισμό των στηριγμάτων ή/και φλεγμονή των περιοδοντικών ιστών, απαιτούνται συνεχή επανέλεγχοι ενώ έχει και κόστος για τον ασθενή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση ΜΔΧ μετά από απώλεια νεογιλών γομφίων προκειμένου να αποφευχθούν περεταίρω προβλήματα. Από τα βιβλιογραφικά δεδομένα προκύπτει ότι η τοποθέτηση ΜΔΧ θα πρέπει να συστήνεται έπειτα από ενδελεχή κλινική, ακτινογραφική εξέταση και ανάλυση μεικτού φραγμού. Συνήθως είναι απαραίτητη η άμεση διατήρηση του χώρου δεδομένου ότι μεγαλύτερη απώλεια πραγματοποιείται το πρώτο εξάμηνο μετά την εξαγωγή του δοντιού και απαιτείται σε περιπτώσεις πρόωρης απώλειας 1ων νεογιλών γομφίων όταν αυτή συμβεί πριν την ανατολή του 1ου μονίμου γομφίου και σε όλες τις περιπτώσεις απώλειας 2ων νεογιλών γομφίων, ιδιαίτερα όταν το οδοντικό τόξο εμφανίζει συνωστισμό.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Οδοντιατρική Αντιμετώπιση Ασθενών με Ατελή Οστεογένεση και Λήψη Διφωσφονικών στην Παιδική Ηλικία
Αδραμερινάς Μάριος, Αραποστάθης Κωνσταντίνος

Λέξεις ευρετηρίου: Ατελής Οστεογένεση, Ατελής Οδοντινογένεση, Διφωσφονικά, Παιδιά

H Ατελής Οστεογένεση είναι η συχνότερη μορφή γενετικής οστεοπόρωσης και αποδίδεται σε διαταραχές του σχηματισμού και της λειτουργίας του κολλαγόνου. Κοινό κλινικό χαρακτηριστικό όλων των τύπων της νόσου είναι η ευθραυστότητα των οστών, η οποία εκδηλώνεται με πολλαπλά αυτόματα κατάγματα, ενώ ατελής οδοντινογένεση εντοπίζεται περίπου στο 50% των ασθενών. Αιτιολογική θεραπεία δεν υπάρχει. Η διαχείριση της νόσου είναι συμπτωματική, με καθιερωμένη τη χρήση διφωσφονικών από την παιδική ηλικία, στα μέτριας ή μεγάλης βαρύτητας περιστατικά. Για την πληρέστερη αντιμετώπιση των ασθενών με Ατελή Οστεογένεση απαιτείται καλή γνώση της νόσου και του ασθενή, καθώς και συνεργασία ιατρού-οδοντιάτρου αλλά και μεταξύ των διάφορων οδοντιατρικών ειδικοτήτων. Οι οδοντίατροι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στο χειρισμό παιδιών που λαμβάνουν διφωσφονικά και να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση για επιπλοκές μετά από χειρουργικές παρεμβάσεις.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Αναιμία Fanconi: Βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση περίπτωσης αγοριού 9 ετών
Τουμάζου Ι. , Θεοδοσάκη Α. Μ. , Χαριτωνίδου Ε. , Μανταδάκης Ε., Αραποστάθης Κ.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναιμία Fanconi, πολυτερηδονισμός, παγκυτταροπενία

Η αναιμία Fanconi αφορά μια εξαιρετικά σπάνια κληρονομούμενη νόσο, που χαρακτηρίζεται από προοδευτική ανεπάρκεια του μυελού των οστών, πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες και αυξημένη συχνότητα εμφάνισης κακοηθειών. Εκτός από τις συστημικές βλάβες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την επιβάρυνση της υγείας αλλά και τηv αυξημένη θνητότητα αυτών των ατόμων, οι ασθενείς εμφανίζουν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην στοματική κοιλότητα. Αυτά αφορούν ευπάθεια στην ανάπτυξη τερηδονικών βλαβών, αλλά και στην ανάπτυξη νόσων του περιοδοντίου, με χαρακτηριστική επιθετική μορφή. Επιπλέον συχνά εμφανίζονται ανωμαλίες στον αριθμό, στη θέση, στη μορφολογία και στην ενασβεστίωση των οδοντικών ιστών, με αποτέλεσμα να περιπλέκεται η θεραπεία αυτών των ασθενών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της περίπτωσης ενός αγοριού ηλικίας 9 ετών με την συγκεκριμένη νόσο και η οδοντιατρική αντιμετώπισή του. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην στοματική κοιλότητα, αλλά κυρίως λόγω των πολλαπλών προβλημάτων υγείας, θα πρέπει ο οδοντίατρος να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε να προλαμβάνει την επέκταση οδοντογενών λοιμώξεων, και να είναι σε αυξημένο επίπεδο εγρήγορσης για την πιθανή διάγνωση κακοηθειών, όπως οξείας μυελογενούς λευχαιμίας και ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, που εμφανίζονται συχνά σε ασθενείς με αναιμία Fanconi.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Οι χορηγοί μας

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr