Τελευταίο τεύχος

Νέο τεύχος περιοδικού Παιδοδοντία

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Παιδοδοντία.

2022
ΤΟΜΟΣ 36 - ΤΕΥΧΟΣ 2

Η κατάσταση της στοματικής υγείας παιδιών δημοτικού σχολείου σε αστικές και μη αστικές περιοχές του νομού Ηρακλείου
Αλεξάκη Μαρία, Μπίρπου Ελευθερία, Αγουρόπουλος Ανδρέας

Λέξεις ευρετηρίου: οδοντιατρικές ανάγκες παιδιών, τερηδόνα, στοματική υγεία, αστικές περιοχές, αγροτικές περιοχές

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η καταγραφή της κατάστασης στοματικής υγείας των παιδιών δημοτικού σχολείου, στις περιοχές ευθύνης του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου Κρήτης και η διερεύνηση των διαφορών μεταξύ αστικών και μη αστικών περιοχών. Μεθοδολογία: Στη διαστρωματική μελέτη συμμετείχαν 1482 παιδιά (1232 από αστικές και 250 από μη αστικές πε- ριοχές) των έξι τάξεων δημοτικού σχολείου από 12 σχολεία του δήμου Ηρακλείου και όμορων δήμων. Η συλλογή δεδομένων έγινε με συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με δημογραφικά στοιχεία και συνήθειες στοματικής υγιεινής από τους γονείς. Η κλινική εξέταση έγινε από τέσσερις τυποποιημένους εξεταστές, σύμφωνα με τα κριτήρια του ΠΟΥ, για την καταγραφή της οδοντικής κατάστασης των μαθητών (δείκτες DMFT/dmft, CPI, ανάγκη ορθοδο- ντικής θεραπείας, αριθμός δοντιών που είχαν καλύψεις οπών και σχισμών).Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p≤ 0.05 Αποτελέσματα: Συνολικά ο επιπολασμός της τερηδόνας ήταν 53% για τα νεογιλά δόντια και 32% για τα μόνιμα με dmft=1,7(SD:2,3) και DMFT=0,7(SD:1,4) αντίστοιχα. Τα παιδιά των μη αστικών περιοχών είχαν στατιστικά σημα- ντικά υψηλότερο επιπολασμό τερηδόνας (p=0,002) και δείκτη DMFT(p=0,001)στα μόνιμα δόντια (40%, DMFT= 1,02(SD:1,5)) σε σχέση με τα παιδιά των αστικών περιοχών (30%, DMFT= 0,7(SD:1,3)). Περίπου τα μισά παιδιά βούρτσιζαν 2 φορές ημερησίως γενικά και στατιστικά σημαντικά λιγότερα παιδιά αστικών περιοχών χρησιμοποιού- σαν φθοριούχο οδοντόκρεμα (p=0,042). Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός της τερηδόνας στα νεογιλά και στα μόνιμα δόντια ήταν υψηλός και ιδιαίτερα στις μη αστικές περιοχές. Υπάρχει ανάγκη για ενημέρωση των παιδιών και των οικογενειών τους για τη βελτίωση των συνηθειών στοματικής υγείας.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Θεραπευτικές Προσεγγίσεις σε Οδοντιατρικούς Ασθενείς υπό Γενική Αναισθησία
Αδραμερινάς Μάριος, Τηλαβερίδης Ιωάννης

Λέξεις ευρετηρίου: Άτομα με Αναπηρία, Γενική Αναισθησία, Πολφοτομή, Προκατασκευασμένες Μεταλλικές Στεφάνες

Στην οδοντιατρική η γενική αναισθησία είναι μία υποστηρικτική διαδικασία, ώστε να καταστεί εφικτή η παροχή υψηλής ποιότητας οδοντιατρικής φροντίδας σε άτομα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τοπική αναισθησία. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η εξέταση των θεραπευτικών επιλογών που βρίσκονται στη διάθεση του οδοντιάτρου σε ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζονται υπό γενική αναισθησία. Στην Ελλάδα η πλει- ονότητα των ασθενών αυτών είναι Άτομα με Αναπηρία. Περιορισμοί στο είδος και την έκταση των οδοντιατρικών θεραπειών που πραγματοποιούνται υπό γενική αναισθησία σχετίζονται με τον διαθέσιμο χρόνο της γενικής αναι- σθησίας, το επίπεδο του εξοπλισμού, την αριθμητική επάρκεια και επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού. Σήμερα, οι θεραπευτικές δυνατότητες επεκτείνονται και αξιοποιούν το σύνολο της διαθέσιμης τεχνολογίας και των αποκαταστα- τικών επιλογών. Αναδεικνύεται η ανάγκη για αναβαθμισμένη εκπαίδευση των οδοντιάτρων στις νέες τεχνολογίες και θεραπευτικές τεχνικές, την εκπαίδευση περισσότερων οδοντιάτρων στην αντιμετώπιση ειδικών ασθενών και τη διεύρυνση των παρεχόμενων δημόσιων οδοντιατρικών υπηρεσιών για όλους τους ανθρώπους με αναπηρίες, καθώς και τον παιδικό πληθυσμό.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Πράσινη χρώση νεογιλών και μόνιμων δοντιών ως αποτέλεσμα χολόστασης στα πρώτα χρόνια της ζωής: παρουσίαση τριών περιστατικών
Καρασερίδης Κ., Ζυγούρα Ι., Ποϊράζη Σ., Τσιάντου Δ.

Λέξεις ευρετηρίου: Πράσινη χρώση, νεογιλή οδοντοφυΐα, μόνιμη οδοντοφυΐα, υπερχολερυθριναιμία, νεογνική χολόσταση, σύνδρομο Alagille

Η παρουσία πράσινης χρώσης στα δόντια είναι σπάνια και οφείλεται, κυρίως, στη χολόσταση, είτε ως αποτέλεσμα επιπλοκών προωρότητας, είτε λόγω παθήσεων του ήπατος. Προκαλείται από την αύξηση της χολερυθρίνης στο αίμα (υπερχολερυθρινεμία). Σκοπός της μελέτης είναι η αναφορά τριών περιστατικών, που στην κλινική εξέταση εμφάνισαν πράσινη χρώση στη νεογιλή και μικτή οδοντοφυΐα, ως αποτέλεσμα χολόστασης. Το πρώτο περιστατι- κό, αγόρι, ηλικίας 7 ετών με σύνδρομο Alagille (AGS-έλλειψη ενδοηπατικών χοληφόρων πόρων) στην κλινική εξέταση, εμφάνισε ήπια πράσινη χρώση τόσο στα νεογιλά, όσο και στα μόνιμα δόντια, επακόλουθο της χρόνιας χολόστασης, που χαρακτηρίζει το AGS. Τα επόμενα δύο περιστατικά, αγόρια, ηλικίας 2 ετών, που γεννήθηκαν πρόωρα (<30 εβδομάδων) και εμφάνισαν χολόσταση κατά τη νοσηλεία τους στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) παρουσίασαν έντονη πράσινη χρώση των νεογιλών δοντιών, κυρίως, στο κοπτικό και μέσο τριτημόριο των τομέων. Συμπερασματικά, η συσσωρευμένη χολερυθρίνη προκαλεί χρώση της οδοντίνης ή/και της αδαμαντίνης, σχετιζόμενη με τα στάδια οδοντικής ανάπτυξης, και μπορεί να επηρεάσει τόσο τα νεογιλά, όσο και τα μόνιμα δόντια. Η λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις, που παρατηρείται, ώστε να καθοριστεί με σαφήνεια η αιτιολογία της, καθώς και το στάδιο της οδοντικής ανάπτυξης, που επηρεάστηκε. Συνήθως, οι γονείς ανησυχούν για το αισθητικό πρόβλημα και είναι και ο κύριος λόγος, για τον οποίο προσέρχονται στο ιατρείο.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Οι χορηγοί μας

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr