Τελευταίο τεύχος

Νέο τεύχος περιοδικού Παιδοδοντία

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Παιδοδοντία.

2018
ΤΟΜΟΣ 32 - ΤΕΥΧΟΣ 3

Διαταραχές στην οδοντοφυΐα σε επιζώντες με ιστορικό χημειοθεραπείας για την αντιμετώπιση σαρκώματος Ewing κατά την παιδική ηλικία: βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση περίπτωσης κοριτσιού 6,5 ετών
Δασκαλάκη Ζ., Αληφακιώτη Ε., Θεοχαρίδου Α., Αραποστάθης Κ.

Λέξεις ευρετηρίου: σάρκωμα Ewing, χημειοθεραπεία, συγγενείς ελλείψεις, διαταραχές οδοντικής διάπλασης

Τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών που πάσχουν από διάφορα νεοπλάσματα κατά την παιδική ηλικία έχουν αυξηθεί σημαντικά με την εφαρμογή σύγχρονων σχημάτων αντινεοπλασματικής θεραπείας. Ωστόσο, λόγω της χημειοθεραπείας μπορούν να προκύψουν μεταγενέστερες βλαβερές επιπτώσεις στη στοματική κοιλότητα, οι οποίες περιλαμβάνουν ανωμαλίες στον αριθμό, το σχήμα, τη δομή των δοντιών καθώς και στον σχηματισμό των ριζών. Επιπλέον, λειτουργικά, αισθητικά και ψυχολογικά προβλήματα μπορεί να προκύψουν ως επακόλουθο. Η αντιμε- τώπιση τέτοιων ασθενών πρέπει να είναι συνολική και επομένως απαιτεί συνεργασία μεταξύ διαφόρων ειδικοτήτων. Η κατανόηση του μηχανισμού δράσης των αντικαρκινικών παραγόντων στην ανάπτυξη του στοματοπροσωπικού συστήματος είναι απαραίτητη για κάθε κλινικό γιατρό. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας αναφορικά με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των αντινεοπλασματικών φαρμάκων που χορηγούνται σε παιδιά (βρέθηκαν 73 σχετικές αναφορές) και η παρουσίαση της περίπτωσης ενός κοριτσιού 6.5 ετών με διαταραχή στην οδοντική ανάπτυξη μετά τη λήψη χημειοθεραπείας για την αντιμετώπιση σαρκώματος Ewing. Η κλινική και ακτινογραφική εξέταση αποκάλυψε αγενεσία 1ων, 2ων προγομφίων και 2ων μονίμων γομφίων και μη πλήρως διαπλασμένες ρίζες νεογιλών γομφίων. Συμπερασματικά, η ακριβής κλινική και ακτινογραφική εξέταση μετά τη χημειοθεραπεία είναι απαραίτητη για τη σωστή προσέγγιση και διάγνωση.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Διαμινικός Φθοριούχος Άργυρος (Silver Diamine Fluoride- SDF). Βιβλιογραφική ανασκόπηση και κλινική εφαρμογή στα παιδιά
Χατζημάρκου Σ., Κωτσαντή Μ., Βαδιάκας Γ.

Λέξεις ευρετηρίου: φθοριούχος διαμινικός άργυρος, οδοντική τερηδόνα, παιδιά, πρόληψη

Αυτή η βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει ως στόχο την κριτική συλλογή και εκτίμηση των στοιχείων που είναι διαθέσιμα για τον Φθοριούχο Διαμινικό Άργυρο (SDF).Συγκεκριμένα, αναλύεται ο τρόπος δράσης, οι ενδείξεις και αντενδείξεις, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθώς και η κλινική εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του υλικού στα μικρά παιδιά σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. Μέσω της αναχαίτισης και πρόληψης της τερηδόνας, το SDF προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο φροντίδας για ασθενείς που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην συνηθισμένη οδοντιατρική θεραπεία. Επιπρόσθετα, παρουσιάζει αντιμικροβιακές ιδιότητες, μειώνει την ανάπτυξη τερηδονογόνων βακτηρίων και αναστέλλει την απομεταλλικοποίηση και προωθεί την επαναμεταλλικοποίηση της αδαμαντίνης και οδοντίνης. Τέλος, ελέγχει την αποσάθρωση του κολλαγόνου της οδοντίνης. Αν και η θεραπεία δεν στερείται μειονεκτημάτων, αυτή η ανασκόπηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του SDF είναι πολλά υποσχόμενη για την αναχαίτιση και την πρόληψη της τερηδονικής διαδικασίας τόσο στη νεογιλή όσο και στη μόνιμη οδοντοφυΐα. Χρειάζονται ωστόσο πιο ενδελεχείς και μακροχρόνιες κλινικές μελέτες για να καθιερωθεί ένα σταθερό πρωτόκολλο χρήσης.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Υπερτροφικοί ή χαμηλά προσφυόμενοι χαλινοί σε παιδιά: Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση. Παρουσίαση περιστατικών.
Πέτρου Α. , Θεριστόπουλος Α. , Κατσίμπαλη Α. , Κρέτση Μ. , Κουτσή Β.

Λέξεις ευρετηρίου: υπερτροφικοί χαλινοί, χαλινεκτομή, laser.

Οι χαλινοί αποτελούν πτυχές του βλεννογόνου με υπόστρωμα απο μυικές ίνες και διακρίνονται σε χαλινούς των χειλέων, της παρειάς και της γλώσσας. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι χαλινοί εμφανίζονται υπερτροφικοί ή χαμηλά προσφυόμενοι. Συνήθως συνιστάται η εκτομή τους, όταν δημιουργούν λειτουργικά ή αισθητικά προβλήματα. Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι διπλός: α) η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με την αξιολόγηση της παρουσίας χαλινών που δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα, τους παράγοντες που οδηγούν στη διαγνωστική κατηγοριοποίηση των χαλινών και πώς αυτή συνδέεται με την αντιμετώπισή τους. β) η παρουσίαση κλινικών περιστατικών με υπερτροφικούς ή χαμηλά προσφυόμενους χαλινούς και πως αυτά αντιμετωπίστηκαν. Συμπερασματικά, η με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα αλλά και την κλινική εμπειρία, ορθή διαχείριση τέτοιων περιστατικών βασίζεται στη σωστή διάγνωση για την επιτυχή και ασφαλή αντιμετώπιση του προβλήματος. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των υπερτροφικών ή χαμηλά προσφυόμενων χαλινών, ανάλογα με την περίπτωση, συνίσταται στην παρακολούθηση είτε την χαλινεκτομή.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Οι χορηγοί μας

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr