Τελευταίο τεύχος

Νέο τεύχος περιοδικού Παιδοδοντία

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Παιδοδοντία.

2019
ΤΟΜΟΣ 33 - ΤΕΥΧΟΣ 3

Υποπλασία δεύτερων νεογιλών γομφίων. Παρουσίαση περιστατικού
Α. Θεριστόπουλος, Μ. Γκατζογιάννη, Α. Τσιλιγιάννη, Α. Αγουρόπουλος, Σ. Γκιζάνη

Λέξεις ευρετηρίου: υποπλαστικοί νεογιλοί γομφίοι, παρουσίαση περιστατικού, πρόληψη, αντιμετώπιση

Η υποπλασία των δεύτερων νεογιλών γομφίων είναι μια αναπτυξιακή ποσοτική διαταραχή της αδαμαντίνης, άγνωστης αιτιολογίας και μπορεί να εμφανίζεται σε ένα έως τέσσερις νεογιλούς γομφίους. Ο επιπολασμός των υποπλαστικών δεύτερων νεογιλών γομφίων κυμαίνεται από 2,7 έως 21,8%. Η ύπαρξη υποπλαστικών νεογιλών γομφίων εμφανίζει αυξημένη πιθανότητα τερηδονικής προσβολής. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση μια κλινικής περίπτωσης ενός παιδιού το οποίο προσήλθε στην Μεταπτυχιακή Κλινική Παιδοδοντιατρικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με πόνο στην περιοχή των οπισθίων δοντιών της άνω και κάτω γνάθου. Από την κλινική και ακτινογραφική εξέταση διαπιστώθηκε υποπλασία των δεύτερων νεογιλών γομφίων και τερηδονική προσβολή τους. Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιελάμβανε εξατομικευμένο προληπτικό πρόγραμμα με συχνές επανεξετάσεις κάθε τρεις μήνες, αποκατάσταση των γομφίων με πολφοτομή, άμεση κάλυψη και τοποθέτηση ανοξείδωτων στεφανών λόγω της εκτεταμένης απώλειας οδοντικής ουσίας. Συμπερασματικά, η υποπλασία της αδαμαντίνης στα νεογιλά δόντια αποτελεί μια διαταραχή που μπορεί να οδηγήσει σε ευαισθησία και ανάπτυξη τερηδόνας. Συνεπώς, η αντιμετώπιση πρέπει να στοχεύει στην αποκατάσταση αλλά και στην πρόληψη για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας και στοματική υγεία των μελών της
Κατσούλη Κ., Αγουρόπουλος Α.

Λέξεις ευρετηρίου: κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, δείκτης dmft, τερηδόνα, ουλίτιδα, στοματική υγεία, πρόληψη, παιδιά, ενήλικες, οικονομική κρίση

Εδώ και δεκαετίες έχει αναγνωριστεί η συσχέτιση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου (ΚΟΕ) με τις νόσους του στόματος. Τα βασικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά ατόμων και οικογενειών, επηρεάζουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων και τελικά την γενική υγεία αλλά και πιο ειδικά την υγεία του στόματος τους. Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να διερευνηθεί η επίδραση του ΚΟΕ στις νόσους του στόματος σε παιδιά και ενήλικές. Παράλληλα, θα διερευνηθούν οι παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς και η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην στοματική υγεία των οικογενειών. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης δείχνουν σχεδόν ομόφωνα ότι όσο χαμηλότερο είναι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο μιας οικογένειας τόσο χειρότεροι είναι οι δείκτες στοματικής υγείας για όλα τα μέλη της. Χαμηλό ΚΟΕ έχει συνδεθεί με αύξηση των δεικτών της τερηδόνας, της ουλίτιδας και των ανεκπλήρωτων οδοντιατρικών αναγκών. Ειδικά για τα παιδιά, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας θεωρείται ο πιο σημαντικός δείκτης του ΚΟΕ μιας οικογένειας, που συσχετίζεται την ανάπτυξη τερηδόνας σε αυτά. Σχετικά με την επίδραση της οικονομικής κρίσης στη στοματική υγεία, τα δεδομένα δείχνουν ότι η αύξηση της φτώχειας, η επαγγελματική αβεβαιότητα και η αύξηση της ανεργίας οδηγούν σε κοινωνικές ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και τελικά στην επιδείνωση της υγείας του στόματος του πληθυσμού. Συμπερασματικά, η σχέση του ΚΟΕ μιας οικογένειας και της στοματικής υγείας των μελών της είναι σύνθετη. Γενικά, υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και εισόδημα σχετίζονται με την υιοθέτηση συμπεριφορών που προάγουν την στοματική υγεία αλλά και στην αυξημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες παροχής οδοντιατρικής φροντίδας και τελικά καλύτερη στοματική υγεία.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Πρωτόκολλο οδοντιατρικής αντιμετώπισης παιδιατρικών ασθενών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
Ελευθερία Μπίρπου, Τέρψη Κόρπα

Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικό σύνδρομο, στοματική υγεία

Η οδοντιατρική φροντίδα παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ολιστικής ιατρικής τους προσέγγισης. Η ΔΕΠΥ χαρακτηρίζεται από ελλειμματική προσοχή, υπερβολική κινητικότητα και παρορμητική συμπεριφορά και κωδικοποιείται σε τρεις υποτύπους (απρόσεκτος, υπερκινητικός, συνδυασμένος). Υποστηρίζεται η πολυπαραγοντική της αιτιοπαθογένεια και η αντιμετώπισή της περιλαμβάνει χορήγηση φαρμάκων και γνωσιακή - συμπεριφορική θεραπεία. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει στόχο να αναλύσει τις εκδηλώσεις στο στοματογναθικό σύστημα καθώς και την οδοντιατρική θεραπεία σε ασθενείς με ΔΕΠΥ. Τα κυριότερα οδοντικά προβλήματα που εμφανίζονται είναι η πλημμελής στοματική υγιεινή, ο υψηλός τερηδονικός κίνδυνος, η ξηροστομία, ως παρενέργεια της χορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής, οι οδοντικοί τραυματισμοί, οι οδοντικές αποτριβές, οι ανωμαλίες σύγκλεισης και οι αναπνευστικές διαταραχές. Ο ρόλος του παιδοδοντιάτρου είναι κομβικός στο συντονισμό της οδοντιατρικής αντιμετώπισης μέσω κατάλληλων συμπεριφορικών τεχνικών και χειρισμών και στη διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου σχεδίου θεραπείας.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Οι χορηγοί μας

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr