Τελευταίο τεύχος

Νέο τεύχος περιοδικού Παιδοδοντία

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Παιδοδοντία.

2019
ΤΟΜΟΣ 33 - ΤΕΥΧΟΣ 2

Παιδική κακοποίηση και ο ρόλος του οδοντιάτρου
Νίκος Ν. Λυγιδάκης, Φώτης Μπουντανιώτης, Νάντια Θεολόγη - Λυγιδάκη

Λέξεις ευρετηρίου: παιδική κακοποίηση, οδοντιατρική αμέλεια, στοματοπροσωπικό τραύμα, οδοντίατρος

Η παιδική κακοποίηση αποτελεί σε όλες τις μορφές της ένα παγκόσμιο φαινόμενο ανεξάρτητο από εθνικό, κοινωνικό, οικονομικό ή μορφωτικό επίπεδο. Περιλαμβάνει ψυχολογική, φυσική ή σεξουαλική κακοποίηση αλλά και αμέλεια, ενώ με ευρύτερη έννοια, μορφή κακοποίησης θεωρούνται επίσης η δουλεμπορία, ο γενετήσιος ακρωτηριασμός κ.α.. Στοματοπροσωπικό τραύμα συμβαίνει τουλάχιστον στο 65% των παιδιών που έχουν κακοποι- ηθεί, ενώ θεωρείται αμέλεια και η μη παροχή οδοντιατρικής φροντίδας. Το γεγονός αυτό φέρνει τον οδοντίατρο αντιμέτωπο με μια σημαντική ευθύνη, να μπορέσει να εντοπίσει τα παιδιά που έχουν υποστεί κάποια μορφή κα- κοποίησης. Ζητούμενο είναι να αναγνωρίζει τα σημεία και συμπτώματα της κακοποίησης στην στοματοπροσωπική περιοχή και αυτά περιγράφονται στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση. Εφόσον, μετά από κλινική εξέταση και συζήτηση, υπάρχει σαφής ένδειξη κακοποίησης, ο οδοντίατρος χρειάζεται να γνωρίζει αφενός πως να καταγράψει με επάρκεια όλα τα στοιχεία που του παρέχονται και αφετέρου την σχετική νομοθεσία της χώρας του έτσι ώστε να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αναφέροντας το περιστατικό και σώζοντας πολλές φορές τη ζωή ενός παιδιού.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Λευκές κηλίδες σχετιζόμενες με ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς. Διάγνωση, πρόληψη και διαχείριση
Χαραλάμπους K, Ραχιώτης Χ.

Λέξεις ευρετηρίου: λευκές κηλίδες, ακίνητοι ορθοδοντικοί μηχανισμοί, φθοριούχα σκευάσματα, μικροδιήθηση, μικροαποτριβή

Η τοποθέτηση ακίνητων ορθοδοντικών μηχανισμών για ακριβείς μετακινήσεις των δοντιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ορθοδοντικής. Οι ακίνητοι αυτοί μηχανισμοί αποτελούν θέσεις συσσώρευσης οδοντικής μικροβιακής πλάκας και δυσκολεύουν την σωστή εφαρμογή στοματικής υγιεινής. Η επακόλουθη απομεταλικοποίηση της αδαμαντίνης εμφανίζεται κλινικά ως λευκές αδιαφανείς περιοχές οι οποίες δυνητικά μπορούν να εξελιχθούν σε μεγαλύτερες βλάβες ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζουν το αισθητικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται από την ορθοδοντική θεραπεία. Η πρόληψη των εν λόγω βλαβών βασίζεται στη συχνή παρακολούθηση των ασθενών, στην απομάκρυνση του τοπικού παράγοντα και στην εισαγωγή σε εξατομικευμένα προγράμματα χορήγησης φθορίου για τον εκάστοτε ασθενή. Η διαχείριση των εν λόγω ασθενών μετά την ολοκλήρωση της ορθοδοντικής θεραπείας περιλαμβάνει αρχικά την αναμονή για φυσική επαναμεταλικοποίηση των βλαβών με ή χωρίς υποβοήθηση με διάφορα σκευάσματα για τουλάχιστον 3-6 μήνες. Ακολούθως, και αν κρίνεται απαραίτητο, οι λευκές κηλίδες μπορούν να αντιμετωπιστούν με πολύ καλά αποτελέσματα κατά σειρά με λεύκανση του φραγμού, με την τεχνική της μικροδιήθησης με υγρή ρητίνη και την τεχνική της μικροαποτριβής. Η αντιμετώπιση των βλαβών με κεραμικά υλικά ή σύνθετη ρητίνη αποτελεί την τελευταία επιλογή
Λήψη PDF Προβολή HTML

Ενδοδοντική θεραπεία σε νεογιλό κυνόδοντα της άνω γνάθου με ιδιαίτερη μορφολογία της πολφικής κοιλότητας. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Τσιούμα Ο., Γυφτοδήμου Α., Τζανετάκης Γ.

Λέξεις ευρετηρίου: νεογιλά δόντια, νεογιλός κυνόδοντας, ανατομική παραλλαγή, ενδοδοντική θεραπεία

Τα νεογιλά δόντια είναι δυνατό να εμφανίζουν διάφορες διακυμάνσεις όσον αφορά στη μορφή, στη δομή και στο μέγεθος τους. Οι μορφολογικές τους όμως παραλλαγές φαίνεται να είναι πιο σπάνιες σε σχέση με τα μόνιμα δόντια με την υψηλότερη συχνότητα αυτών να εμφανίζεται στους πρώτους νεογιλούς γομφίους. Η εμφάνιση ανατομικών παραλλαγών στους νεογιλούς κυνόδοντες θεωρείται σπάνια, ενώ όταν αυτές εμφανιστούν, σχετίζονται κυρίως με την ανεύρεση δύο ριζικών σωλήνων ή ριζών καθώς και με μορφολογία dens in dente. Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή ενός περιστατικού νεογιλού κυνόδοντα σε ενήλικα ασθενή που θεραπεύ- θηκε ενδοδοντικά και ο οποίος παρουσίασε μια ιδιαίτερη ανατομία με δύο ξεχωριστά στόμια ριζικών σωλήνων. Οι δύο ριζικοί σωλήνες ενώνονταν στο μέσο τριτημόριο και κατέληγαν σε κοινό τρήμα. Η μηχανική επεξεργασία έλαβε χώρα με εργαλεία χειρός στα αρχικά στάδια και με μηχανοκινούμενα εργαλεία στα τελικά στάδια. Η χημική επεξεργασία έλαβε χώρα με τη χρήση NaOCl 2.5% ενώ η έμφραξη των ριζικών σωλήνων έγινε με την τεχνική θερ- μοπλαστικοποίησης της γουταπέρκας. Αξιοσημείωτη είναι η κλινική παρατήρηση της δυσκολίας κατά την μηχανική επεξεργασία λόγω της σκληρότητας των τοιχωμάτων της οδοντίνης. Συμπερασματικά, η ενδοδοντική θεραπεία του νεογιλού κυνόδοντα με την ασυνήθη μορφολογία ήταν εφικτή. Ασυ- νήθεις μορφολογίες είναι δυνατό να εμφανισθούν και σε νεογιλά δόντια στα οποία απαιτείται η διενέργεια ενδο- δοντικής θεραπείας. Για το λόγο αυτό, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή τόσο κατά τον ακτινογραφικό έλεγχο όσο και μετά την διάνοιξη του μυλικού θαλάμου με σκοπό την πλήρη διερεύνηση της ανατομίας της πολφικής κοιλότητας.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Οι χορηγοί μας

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr