Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2015
ΤΟΜΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 3

Η οδοντιατρική κατάσταση των παιδιών ηλικίας 5,12,15 ετών στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία (2004-2014)
Ουλής Κ.Ι.

Λέξεις ευρετηρίου: oδοντιατρικές ανάγκες παιδιών, δείκτης ICDAS, στοματική υγιεινή, τερηδόνα, ουλίτιδα, προτάσεις παρέμβασης

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τα ευρήματα της επιδημιολογικής έρευνας που διεξήχθη το 2014 σχετικά με τον επιπολασμό της τερηδόνας και την εμπειρία των ελληνικών παιδιών ηλικίας 5, 12 και 15 ετών και το πώς σχετίζονται με τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά τους και να συγκριθούν με τα ευρήματα μιας παρόμοιας μελέτης που διεξήχθη πριν από 10 χρόνια. Μεθοδολογία: Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με τυχαία επιλογή σύμφωνα με τις οδηγίες δειγματοληψίας που προτείνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (national pathfinder survey) και ένα δείγμα 1222, 1252 και 1228 παιδιών ηλικίας 5, 12 και 15 ετών επιλέχθηκε τυχαία από σχολεία και τάξεις 24 τοποθεσιών δειγματοληψίας (15 αστικές και 9 αγροτικές), των νομών Αχαΐας, Έβρου, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Κυκλάδων Νήσος Νάξος, Λαρίσης, Λέσβου Νήσος Μυτιλήνη και Χανίων. Στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης επιλέχθηκε δείγμα πληθυσμού από τρεις αστικές περιοχές και άρα η μελέτη για κάθε ηλικιακή ομάδα πραγματοποιήθηκε σε 14 δειγματοληπτικές θέσεις χαρακτηριζόμενες ως αστικές και 8 θέσεις χαρακτηριζόμενες ως αγροτικές, αντιπροσωπεύοντας την κατανομή του πληθυσμού στην Ελλάδα. Η κατάσταση της τερηδόνας καταγράφηκε από πέντε τυποποιημένους εξεταστές και εκφράστηκε με τον δείκτη d3-6mft / D3-6MFT ως συνδυασμός των δεικτών ΠΟΥ και ICDAS II. Χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά tests για την ανάλυση των δεδομένων, λόγω της μη συμμετρικής κατανομής της τερηδόνας στον πληθυσμό και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας καθορίστηκε στο 95%. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο δείκτης d3-6mft / D3-6MFT παρουσιάζεται μειωμένος σε σχέση με το παρελθόν με όλους τους επιμέρους δείκτες να εμφανίζονται μειωμένοι σε όλες τις ηλικιακές ομάδες των παιδιών εκτός από μια μικρή αύξηση στο στοιχείο D3-6 για την ηλικία των 15 ετών. Αντίθετα, παρατηρήθηκε μείωση της τάσης των παιδιών χωρίς τερηδόνα με ICDAS0,9 = 42,4, 27,7 και 16,3% για τα 5,12,15 ετών αντίστοιχα σε σύγκριση με τα 57,2, 37,1 και 28,9% που βρέθηκε πριν από 10 χρόνια, πιθανότατα επειδή δεν συμπεριλάβαμε το ICDAS 1 και 2 ως τερηδόνα. Τα ποσοστά των παιδιών ελεύθερων τερηδόνας βρέθηκαν μειωμένα σε σχέση με το 2004 και στις τρεις ηλικιακές ομάδες με 4ενώ μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία. Ο μέσος δείκτης ICDAS3-6mft / icdas3-6MFT 1,48, 1,62 και 2,52 ήταν επίσης χαμηλότερος σε σύγκριση με τα αποτελέσματα 1,77, 2,05 και 3,19 για τα 5, 12 και 15 έτη αντίστοιχα. 17,7, 19,8 και 16,9% των παιδιών που παρουσιάστηκαν με ICDAS1-2 (ως ένας δείκτης) με μέση τιμή 0,93, 1,75 και 2,56 για τις τρεις ηλικίες, ενώ 86,8 , 62,7 και 60,1% παρουσιάστηκαν με χειροτέρευση της τερηδόνας χωρίς θεραπεία, σε σύγκριση με το 2004. Η βαθμολογία της τερηδόνας διέφερε σημαντικά στη χώρα, με υψηλότερες βαθμολογίες σε αγροτικές περιοχές και σε παιδιά με γονείς χαμηλότερης εκπαιδευτικής κατάστασης Οι δείκτες τερηδόνας επηρεάζονται από την κατηγορία του πληθυσμού και το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων επιβεβαιώνοντας, τη σχέση της στοματικής υγείας με κοινωνικο-οικονομικούς, δημογραφικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες, που οδηγούν σε μεγάλες ανισότητες
Λήψη PDF

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr