Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2016
ΤΟΜΟΣ 30 - ΤΕΥΧΟΣ 3

Θεραπευτική αντιμετώπιση πλάγιας περιοδοντικής κύστης σε νεαρό ασθενή 8 χρονών: παρουσίαση κλινικού περιστατικού
Κατσούδα Μ., Ηλιάδης Α. , Τσίρλης Α. , Αναγνώστου Ε. , Αναστασιάδου Π. , Αραποστάθης Κ.

Λέξεις ευρετηρίου: περιοδοντική κύστη, πλάγια περιοδοντική κύστη, οδοντογενείς κύστεις.

Η πλάγια περιοδοντική κύστη (ΠΠΚ) χαρακτηρίζεται ως μια οδοντογενής κύστη αναπτυξιακής προέλευσης που εντοπίζεται στην πλάγια επιφάνεια της ρίζας ζωντανού δοντιού. Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι διπλός: η σύντομη περιγραφή της βιβλιογραφίας και η παρουσίαση μιας κλινικής περίπτωσης ενός 8χρόνου αγοριού με ΠΠΚ, που αποτελεί πολύ σπάνιο εύρημα σε αυτή την ηλικία, στην περιοχή των άνω κεντρικών τομέων. Η κλινική εξέταση αποκάλυψε την παρουσία υπερπλαστικής βλάβης στον βλεννογόνο της περιοχής του δοντιού #21, την κινητικότητα των τεσσάρων άνω μόνιμων τομέων και την θετική αντίδραση στις δοκιμασίες ζωτικότητας. Ιστορικό τραύματος δεν αναφέρεται, ενώ από την λήψη πανοραμικής ακτινογραφίας προ δέκα μηνών και τη λήψη μιας οπισθοφατνιακής ακτινογραφίας στην περιοχή την προηγούμενη ημέρα σε νοσοκομειακό περιβάλλον, απο- καλύφθηκε καλά περιγεγραμμένη-σχήματος δακρύου- ακτινοδιαύγαση μεταξύ των ριζών των άνω τομέων(#11,21). Οι ρίζες του αριστερού κεντρικού και πλαγίου τομέα παρουσίαζαν ελαφρά απόκλιση. Μέρος της ακτινολογικής εξέτασης, αποτέλεσε η λήψη νέας οπισθοφατνιακής ακτινογραφίας με τη χρήση κώνου γουταπέρκας στην περιοχή της υπερπλαστικής βλάβης, με σκοπό τον αποκλεισμό οποιαδήποτε φλεγμονώδους αντίδρασης του πολφού. Η οδο- ντιατρική θεραπεία περιλάμβανε την χειρουργική εκπυρήνιση και την ιστολογική εξέταση του δείγματος, επιβεβαι- ώνοντας την αρχική διάγνωση της ΠΠΚ. Συμπερασματικά, η ακριβής κλινική και ακτινογραφική εξέταση αποτελεί υψίστης σημασίας για τη σωστή προσέγγιση και διάγνωση.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Οι χορηγοί μας

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr