Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2014
ΤΟΜΟΣ 28 - ΤΕΥΧΟΣ 2

Μη συμβατικές μέθοδοι διάγνωσης αρχόμενων μασητικών βλαβών - Αρχές λειτουργίας και αποτελεσματικότητα
Μπερδούσης Η., Ουλής Κ.Ι., Λαγουβάρδος Π.

Λέξεις ευρετηρίου: Διάγνωση αρχόμενης τερηδόνας, μη συμβατικές τεχνικές διάγνωσης, μέτρηση ηλεκτικής αγωγιμότητας, υπέρυθρη θερμογραφία, OCT, terahertz imaging, multiphoton imaging, Raman spectroscopy, μαγνητική τομογραφία

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια σημαντική μείωση της τερηδόνας σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο η οποία αποδίδεται κυρίως στην ευρεία χρήση του φθορίου και γι’ αυτό εντοπίζεται κυρίως στις λείες επιφάνειες των δοντιών ενώ είναι ελάχιστη μέχρι μηδαμινή στις μασητικές επιφάνειές τους. Αυτός είναι και ο λόγος της αύξησης της τερηδονικής προσβολής των μασητικών επιφανειών σε σχέση με τις λείες. Η κατακράτηση οδοντικής πλάκας στις μασητικές επιφάνειες σε συνδυασμό με την προσρόφηση χρωστικών έχουν σαν αποτέλεσμα να γίνεται πολύ δύσκολη η αξιολόγηση και διάγνωση μίας μασητικής τερηδόνας, ιδιαίτερα όταν αυτή βρίσκεται στα αρχικά της στάδια. Πολλές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει αυτό το γεγονός παρουσιάζοντας μια μεγάλη διακύμανση στις αποφάσεις των οδοντιάτρων στην αξιολόγηση των μασητικών επιφανειών, με ένα σημαντικό ποσοστό αυτών να είναι λανθασμένες. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση να εξετάσει τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά των τεχνικών διάγνωσης αρχόμενων τερηδονικών βλαβών που δεν χρησιμοποιούν φθορισμό και να εντοπίσει τα θετικά αλλά και τις αδυναμίες της κάθε τεχνικής σχετικά με την αποτελεσματικότητα τους στη διάγνωση. Στην εργασία αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι φυσικές αρχές λειτουργίας και γίνεται ανασκόπηση στην αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των εργαστηριακών και κλινικών μελετών όπου υπάρχουν για τις παρακάτω τεχνικές: μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (ECM), υπέρηχοι, υπέρυθρη θερμογραφία (infrared thermography), optical coherence tomography (OCT), απεικόνιση με κύματα συχνότητας terahertz, (terahertz imaging), απεικόνιση πολλαπλών φωτονίων (multiphoton imaging), φασματογραφία Raman (Raman spectroscopy) και μαγνητική τομογραφία (magnetic resonance imaging – MRI). Και μόνο η πληθώρα των τεχνικών που έχουν προταθεί και μελετώνται δείχνει σαφώς πως δεν έχει βρεθεί ακόμα μια τεχνική που εύκολα, αξιόπιστα αλλά και οικονομικά να μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη διάγνωση των αρχόμενων μασητικών βλαβών. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δείχνει ότι μόνο η τεχνική της ηλεκτρικής αγωγιμότητας μπορεί ίσως να χρησιμοποιηθεί σαν συμπληρωματικό μέσο ανίχνευσης των μασητικών βλαβών. Οι υπόλοιπες τεχνικές παρότι πολλές από αυτές έχουν προταθεί πολλά χρόνια χρειάζεται να λύσουν σημαντικά σχεδιαστικά και κοστολογικά ζητήματα, καθώς επίσης και να σχεδιαστούν εργαστηριακές αλλά κυρίως κλινικές που θα αξιολογούν την ευαισθησία, την ειδικότητα και την αξιοπιστία τους in vivo.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Οι χορηγοί μας

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr