Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2017
ΤΟΜΟΣ 31 - ΤΕΥΧΟΣ 1

Οδοντιατρική αντιμετώπιση ασθενών με διαταραχή όρασης - οπτική αναπηρία
Ζουμπουλάκης Μ., Καλλέ Π., Αραποστάθης Κ.

Λέξεις ευρετηρίου: τυφλός, οπτική αναπηρία, άτομα με απώλεια όρασης (μερική,ολική), οδοντιατρική αντιμετώπιση, οδοντιατρικά ευρή- ματα

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στις οδοντιατρικές ανάγκες των ατόμων με διαταραχή όρασης - οπτική αναπηρία, αλλά και στην οδοντιατρική τους διαχείριση και αντιμετώπι- ση. Έγινε διερεύνηση της βιβλιογραφίας που περιλαμβάνει επιδημιολογικά στοιχεία, τις συχνότερες αιτίες οπτικής αναπηρίας και αναζητήθηκαν κλινικά πρωτοκόλλα οδοντιατρικής αντιμετώπισης των ατόμων με οπτική αναπηρία. Ο αριθμός των ατόμων με οπτική αναπηρία παγκοσμίως φτάνει τα 285.000.000 (39.000.000 τυφλοί, 246.000.000 μειωμένης όρασης). Επίσης, 19 εκατομμύρια παιδιά έχουν οπτική αναπηρία (12.000.000 μη διορθωμένα διαθλα- στικά προβλήματα, 1.400.000 τυφλά). Αναφέρεται συσχέτιση μεταξύ οπτικής αναπηρίας και συστηματικών παθή- σεων ενώ κάποια φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν επιδείνωση στην όραση. Τόσο για την πρόσβαση όσο και για την κίνηση στο χώρο ενός οδοντιατρείου, απαιτείται συγκεκριμένος σχεδι- ασμός όπως και γνώσεις βασικών κανόνων συνοδείας ενώ οι διάφορες τεχνικές διαχείρισης συμπεριφοράς θα πρέπει να τροποποιούνται και κάποιες να μην χρησιμοποιούνται. Η ουλίτιδα είναι η κυρίαρχη νόσος που παρατηρείται ενώ βιβλιογραφικά δεν είναι σαφές εάν διαφέρουν η τερη- δονική προσβολή, το τραύμα και η στοματική υγιεινή. Οι ασθενείς με οπτική αναπηρία χρειάζονται ειδική φροντίδα και εξειδικευμένες γνώσεις για την αντιμετώπιση των οδοντιατρικών τους προβλημάτων. Έτσι είναι επιτακτική η αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων τους και η παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας σε αυτούς.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr