Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2018
ΤΟΜΟΣ 32 - ΤΕΥΧΟΣ 2

Ταχεία διερεύνηση υπερώας. Είδη συσκευών και μηχανισμός δράσης
Φερδιανάκης Ε., Δαμανάκης Γ., Σαμπαζιώτης Δ., Ρούλιας Π., Τσολάκης Α.

Λέξεις ευρετηρίου: υπερώα, ταχεία διεύρυνση, μηχάνημα Hyrax, μηχάνημα Haas.

Όταν για την αντιμετώπιση ορθοδοντικών προβλημάτων, της άνω γνάθου, σκελετικής αιτιολογίας απαιτείται αύξηση της περιμέτρου του άνω οδοντικού τόξου, επιχειρείται επίτευξη οστικών μεταβολών στις γνάθους με όσο το δυνατόν μικρότερες οδοντικές μετακινήσεις. Σε ανάλογες περιπτώσεις είναι επιθυμητή η σκελετική διεύρυνση της άνω γνά- θου και όχι απλά η διεύρυνση του οδοντικού τόξου με οδοντικές μετακινήσεις. Γι’ αυτό το σκοπό έχει προταθεί η τα- χεία διεύρυνση της υπερώας. Κατά την ταχεία άσκηση ισχυρών δυνάμεων τα δόντια δεν είναι δυνατόν να μετακινη- θούν εξαιτίας του φαινομένου της υαλινοποίησης στο περιοδόντιο. Αντίθετα, οι αντίστοιχες φορτίσεις μεταφέρονται από τα οπίσθια δόντια στις ραφές των οστών και συντελούν σε υμενογενή οστεοποίηση. Οι κυριότερες συσκευές διεύρυνσης της υπερώας είναι οι η συσκευή Haas και η συσκευή Hyrax. Οι συσκευές Haas και Hyrax παράγουν δυνάμεις μεγάλης έντασης που μεταφέρονται δια μέσου των υπερωίων οστών στα οστά της ρινικής κοιλότητας, τα ζυγωματικά και τα δακρυϊκά οστά, αλλά και στις πτερυγοειδείς αποφύσεις του σφηνοειδούς οστού. Κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται ορθοπεδικά αποτελέσματα. Οι δυνάμεις που ασκούνται κατά την ταχεία διεύρυνση της υπερώας δεν επηρεάζουν μόνο τις ραφές του κρανίου, αλλά διαφοροποιούν την αναδιαμόρφωση των κονδύλων, καθώς και το μυϊκό τόνο του κροταφίτη και του μαση- τήρα. Κατ’ αυτό τον τρόπο επιτελούνται μεταβολές στους μαλακούς ιστούς επηρεάζοντας και τη μορφολογία του προσώπου.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr