Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2018
ΤΟΜΟΣ 32 - ΤΕΥΧΟΣ 2

Πρωτόκολλο οδοντιατρικής αντιμετώπισης παιδιατρικών ασθενών που λαμβάνουν ή έχουν λάβει χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή/και μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων
Παπανάκου Στ., Καββαδία Κ., Ρόκα Κλ.

Λέξεις ευρετηρίου: Παιδικός καρκίνος, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, στοματική υγεία

Η οδοντιατρική φροντίδα παιδιών με καρκίνο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιατρικής τους αντιμετώπισης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγραφεί η συντονισμένη και με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση οδοντιατρική φροντίδα των παιδιών αυτών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της αντινεοπλασματικής θερα- πείας. Η χημειο/ακτινοθεραπεία και η μεταμόσχευση των αιμοποιητικών κυττάρων μπορεί να έχουν άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπλοκές στους σκληρούς και μαλακούς ιστούς στην στοματική κοιλότητα. Η πρόληψη, η ορθή διάγνωση και αντιμετώπιση των επιπλοκών αυτών αλλά και οποιασδήποτε προϋπάρχουσας παθολογίας είναι καίριας σημασίας για την εξασφάλιση αλλά και βελτίωση της ποιότητας ζωής των μικρών ασθενών.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr