Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2012
ΤΟΜΟΣ 26 - ΤΕΥΧΟΣ 4

Η δράση των ενασβεστιωτικών συστημάτων ασβεστίου - φωσφόρου στην αναχαίτιση αρχόμενων τερηδονικών βλαβών της αδαμαντίνης
Διαμαντή Η., Κωλέτση-Κουνάρη Χ.

Λέξεις ευρετηρίου: Υποεπιφανειακή τερηδονική βλάβη, επαναλάτωση, ενασβεστιωτικά συστήματα ασβεστίου - φωσφόρου, φωσφοπεπτίδιο καζεΐνης - άμορφο φωσφορικό ασβέστιο, φθόριο.

Η μη επεμβατική διαχείριση των αρχόμενων, υπο - επιφανειακών τερηδονικών βλαβών περιλαμβάνει την εφαρμογή τεχνολογιών που ενισχύουν τους φυσικούς μηχανισμούς επαναλάτωσης των βλαβών. Το σάλιο διαθέτει ικανότητα επαναλάτωσης, εντούτοις η καθίζηση νέου άλατος συμβαίνει με αργό ρυθμό και κυρίως επιφανειακά. Τα ενασβεστιωτικά συστήματα ασβεστίου - φωσφόρου που έχουν αναπτυχθεί, επιδιώκουν την ενίσχυση της βιοδιαθεσιμότητας των ιόντων ασβεστίου, φωσφόρου και φθορίου στα κενά μεταξύ των μερικώς αφαλατωμένων κρυστάλλων, προάγοντας την καθίζηση αλάτων στο εσωτερικό των βλαβών. Ο υποεπιφανειακός σχηματισμός φθοριο – υδροξυ – απατίτη ενισχύει τη σκληρότητα, βελτιώνει την αισθητική εμφάνιση και αυξάνει την οξεοανθεκτικότητα της βλάβης. Τα διαθέσιμα ενα- σβεστιωτικά συστήματα περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις ασβεστίου και φωσφόρου και περιλαμβάνουν α) κρυσταλλι- κά συστήματα ασβεστίου – φωσφόρου, β) άμορφο φωσφορικό ασβέστιο και γ) σταθεροποιημένο άμορφο φωσφορικό ασβέστιο. Στην παρούσα ανασκόπηση παρατίθενται σύγχρονα ερευνητικά στοιχεία που αφορούν στην αποτελεσματικότητα των κυριότερων ενασβεστιωτικών τεχνολογιών στην αναχαίτιση αρχόμενων τερηδονικών βλαβών. Όπως προκύπτει, η τεχνολογία εκείνη που διαθέτει την ισχυρότερη κλινική τεκμηρίωση αντιτερηδονογόνου δράσης αφορά στο σύστημα φωσφοπεπτιδίου της καζεΐνης – σταθεροποιημένου άμορφου φωσφορικού ασβεστίου. Το φωσφοπεπτίδιο της καζεΐνης σταθεροποιεί τα ιόντα ασβεστίου, φωσφόρου και φθορίου και, μέσω της πρόσδεσής του στην πλάκα ή στην οδοντική επιφάνεια, ενισχύει τη βιοδιαθεσιμότητα των ιόντων στο άμεσο περιβάλλον της βλάβης, προάγοντας σημαντικά την υπο – επιφανειακή πρόσληψη αλάτων.
Λήψη PDF

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr