Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2018
ΤΟΜΟΣ 32 - ΤΕΥΧΟΣ 3

Υπερτροφικοί ή χαμηλά προσφυόμενοι χαλινοί σε παιδιά: Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση. Παρουσίαση περιστατικών.
Πέτρου Α. , Θεριστόπουλος Α. , Κατσίμπαλη Α. , Κρέτση Μ. , Κουτσή Β.

Λέξεις ευρετηρίου: υπερτροφικοί χαλινοί, χαλινεκτομή, laser.

Οι χαλινοί αποτελούν πτυχές του βλεννογόνου με υπόστρωμα απο μυικές ίνες και διακρίνονται σε χαλινούς των χειλέων, της παρειάς και της γλώσσας. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι χαλινοί εμφανίζονται υπερτροφικοί ή χαμηλά προσφυόμενοι. Συνήθως συνιστάται η εκτομή τους, όταν δημιουργούν λειτουργικά ή αισθητικά προβλήματα. Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι διπλός: α) η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με την αξιολόγηση της παρουσίας χαλινών που δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα, τους παράγοντες που οδηγούν στη διαγνωστική κατηγοριοποίηση των χαλινών και πώς αυτή συνδέεται με την αντιμετώπισή τους. β) η παρουσίαση κλινικών περιστατικών με υπερτροφικούς ή χαμηλά προσφυόμενους χαλινούς και πως αυτά αντιμετωπίστηκαν. Συμπερασματικά, η με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα αλλά και την κλινική εμπειρία, ορθή διαχείριση τέτοιων περιστατικών βασίζεται στη σωστή διάγνωση για την επιτυχή και ασφαλή αντιμετώπιση του προβλήματος. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των υπερτροφικών ή χαμηλά προσφυόμενων χαλινών, ανάλογα με την περίπτωση, συνίσταται στην παρακολούθηση είτε την χαλινεκτομή.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr