Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2018
ΤΟΜΟΣ 32 - ΤΕΥΧΟΣ 1

Υπενασβεστίωση πρώτων μόνιμων γομφίων-μόνιμων τομέων (ΜΙΗ) σε παιδιά. Παρουσίαση περιστατικών
Μπαμπατζιά Α. , Κεφαλληνού Δ., Κουτσή Β., Βαδιάκας Γ.

Λέξεις ευρετηρίου: υπενασβεστίωση γομφίων – τομέων, υποπλασία αδαμαντίνης, μικροαποτριβή

Ο όρος MIH (Molar Incisor Hypomineralization/Υπενασβεστίωση γομφίων τομέων) περιγράφει την κλινική εικόνα απομεταλλικοποίησης συστηματικής προέλευσης ενός ή περισσοτέρων πρώτων μόνιμων γομφίων, η οποία δύναται να συμπεριλαμβάνει και την απομεταλλικοποίηση μονίμων τομέων. Ο σκοπός της συγκε- κριμένης εργασίας είναι διπλός: η σύντομη περιγραφή της βιβλιογραφίας και η παρουσίαση τριών κλινικών περιπτώσεων παιδιών με MIH , που προσήλθαν για θεραπεία στη Μεταπτυχιακή Κλινική Παιδοδοντιατρικής, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρχικά έγινε λήψη λεπτομερούς ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού. Η αρχική κλινική εξέταση αποκάλυψε υποπλασία της αδαμαντίνης με αποδόμησή της στη μασητική επιφάνεια όλων των πρώτων μόνιμων γομφίων καθώς και κηλίδες υπενασβεστίωσης στους κεντρικούς τομείς. Ακολούθησε ακτινογραφική εξέταση με την λήψη οπισθοφατνιακών ακτινογραφιών στα προσβεβλημένα δό- ντια. Η οδοντιατρική αντιμετώπιση περιελάβανε ένα εντατικό και ολοκληρωμένο προληπτικό πρόγραμμα κα- θώς και την θεραπευτική αντιμετώπιση των προσβεβλημένων δοντιών. Η έκταση της προσβολής των γομφίων κατέστησε μη δυνατή τη συντηρητική αποκατάσταση με λευκό συγκολλούμενο υλικό και επέβαλλε την τοποθέ- τηση ανοξείδωτων στεφανών. Η αισθητική αποκατάσταση των τομέων έγινε με τη βοήθεια συνθέτων ρητινών αφού προηγήθηκε μικροαποτριβή των υπενασβεστιωμένων κηλίδων αδαμαντίνης. Η πρώτη επανεξέταση των περιστατικών καθορίστηκε στους 6 μήνες έδειξε καλή στοματική υγιεινή, ενώ κατά την επανεξέταση στους 12 μήνες όλες οι αποκαταστάσεις ήταν σε καλή κατάσταση, ενώ δεν παρατηρήθηκε νέα τερηδονική βλάβη. Συμπερασματικά, η πιστή εφαρμογή των προληπτικών μέτρων που συνιστώνται αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία στα παιδιά αυτά. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να αποσαφηνιστούν οι αιτιολογικοί παράγο- ντες ώστε να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα των αποκαταστάσεων στα προσβεβλημένα δόντια.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Οι χορηγοί μας

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr