Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2016
ΤΟΜΟΣ 30 - ΤΕΥΧΟΣ 1

H εκτίμηση του τερηδονικού κινδύνου στα παιδιά και εφήβους
Γκιζάνη Σ.

Η εκτίμηση του τερηδονικού κινδύνου (ΤΚ) αποτελεί το βασικό στοιχείο κάθε προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης της τερηδόνας καθώς και του προσδιορισμού της συχνότητας επανελέγχων. Υπάρχουν διάφο- ρες μέθοδοι και στατιστικά μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό και περιλαμβάνουν την εκτίμηση παραγόντων όπως λήψη φθορίου, διατροφή, επίπεδα μικροβίων, ευπάθεια του ξενιστή καθώς και κοινωνικο-οικονομικοί και συμπεριφοριολογικοί παραμέτροι. Η ακρίβεια εφαρμογής των εργαλείων προσδιορι- σμού τερηδονικού κινδύνου κυμαίνεται μεταξύ 60-90% ανάλογα με την ηλικία του ατόμου. Η ύπαρξη τερηδόνας στα δόντια, αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο μεμονωμένο παράγοντα υψηλού κινδύνου επανεμφάνισης της νόσου στο μέλλον ενώ το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των γονέων είναι σημαντικός παράγοντας κυρίως στην προσχολική ηλικία. Η χρήση όμως πολυπαραγοντικών μοντέλων, αλγοριθμικών συστημάτων και λογισμικών έχουν την καλύτερη τεκμηρίωση και συνιστούνται έναντι ενός οποιοδήποτε μεμονωμένου παράγοντα τερηδονι- κού κινδύνου. Το λογισμικό Cariogram είναι η μόνη μέθοδος εκτίμησης ΤΚ που έχει μελετηθεί περισσότερο από τις άλλες και έχει δείξει ικανοποιητική τεκμηρίωση κυρίως στη σχολική ηλικία.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Οι χορηγοί μας

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr