Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2016
ΤΟΜΟΣ 30 - ΤΕΥΧΟΣ 1

Αντιτερηδονική δράση υλικών αποκατάστασης που περιέχουν φθόριο - Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Ποιμένοβα Α., Ραχιώτης Χ.

Σήμερα, πληθώρα υλικών της επανορθωτικής οδοντιατρικής, όπως υαλοϊονομερείς κονίες (συμβατικές και ρητινώδεις τροποποιημένες), σύνθετες ρητίνες, συγκολλητικοί παράγοντες και υλικά κάλυψης οπών και σχισμών, περιέχουν φθόριο στη δομή τους και υπόσχονται προληπτική αντιτερηδονική δράση. Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να παρατεθούν και να συζητηθούν τα δεδομένα που υπάρχουν ως προς τον μηχανισμό της απελευθέρωσης και της επαναπρόσληψης του φθορίου από τα παραπάνω υλικά, τους παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται, καθώς και την κλινική σημασία της παρουσίας του φθορίου στα επανορθωτικά υλικά όσο αναφορά στην αντιτερηδονική τους δράση. Η βιβλιογραφική αυτή ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε με βάση τη βιβλιογραφία στην ιστοσελίδα του PubMed (λέξεις κλειδιά: fluoride release, fluoride uptake, glass ionomer cement, composite resin, adhesive resin, antibacterial property, caries). Τα υλικά που εξετάστηκαν παρουσιάζουν σαφείς διαφορές ως προς την ικανότητα απελευθέρωσης και επαναπρόσληψης φθορίου. Μεγαλύτερη ποσότητα φθορίου απελευθερώνεται από τις υαλοϊονομερείς κονίες, σε σχέ- ση με τις σύνθετες ρητίνες και κυρίως άμεσα μετά την τοποθέτηση. Παρατηρείται ωστόσο συνεχής μακροπρόθεσμη απελευθέρωση σε χαμηλά επίπεδα, από όλα τα υλικά, αν και είναι σαφώς μεγαλύτερη στις υαλοϊονομερείς κονίες. Η μακροπρόθεσμη απελευθέρωση και η επαναπρόσληψη φθορίου έχει μεγάλη κλινική σημασία ως προς την αντιτερηδονογόνο δράση. Περισσότερες ωστόσο κλινικές μελέτες απαιτούνται προκειμένου να αποσαφηνιστεί η πραγματική συνεισφορά των υλικών αυτών στην πρόληψη της τερηδόνας.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Οι χορηγοί μας

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr