Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2013
ΤΟΜΟΣ 27 - ΤΕΥΧΟΣ 1

Βρεφική κατάποση σε παιδιά και εφήβους: Είναι αιτιολογημένη η πρώιμη ορθοδοντική θεραπεία;
Θωμαή Ζ., Μούλο Τ., Κυριακού Γ.

Λέξεις ευρετηρίου: : Πλημμελής βρεφική κατάποση, στοματικές έξεις, ανωμαλίες σύγκλεισης.

Με τον όρο “πλημμελή κατάποση” περιγράφεται η λειτουργική ανωμαλία, κατά την οποία η βρεφική κατάποση παρα- μένει στην ενήλικη ζωή προκαλώντας ανωμαλίες σύγκλεισης συνοδευόμενες από μια αλλαγή νευρομυϊκής στοματο- προσωπικής συμπεριφοράς. Τα αίτια περιλαμβάνουν ποικιλία χαρακτηριστικών όπως υπερμεγέθη γλώσσα, σκελετικές και οδοντοφατνιακές ανωμαλίες, αλλά και άλλους λιγότερο συνήθεις αιτιολογικούς παράγοντες. Η επιδημιολογία της πλημμελούς κατάποσης της δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένη και δεν είναι σαφές εάν η κατάσταση αυτή εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον δεν είναι γνωστό εάν υπάρχουν γεωγραφικές ή πληθυσμιακές διαφορές. Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί η επίπτωση της βρεφικής κατάποσης σε δείγμα παιδικού και εφηβικού πληθυσμού της Αλβανίας και να αξιολογηθεί η ανάγκη προληπτικής κατασταλτικής παρέμβασης.Σε χρονικό διάστημα 2 ετών εξε- τάστηκαν 100 παιδιά με μέση ηλικία 5 ετών και 109 έφηβοι μέσης ηλικίας 14 ετών. Η μεθοδολογία της μελέτης των δύο ομάδων βασίστηκε στην εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης–διάγνωσης που αποτελείται από: α) Ένα ερωτηματολόγιο 5 πεδίων, γραμμένο στην αλβανική με το οποίο συλλέχθηκαν δημογραφικές και κλινικές πληροφορί- ες β) κλινικά τεστ για τον έλεγχο του μυϊκού τόνου του στόματος και προβλημάτων άρθρωσης. Όλοι οι συμμετέχοντες καταχωρήθηκαν σε ξεχωριστή καρτέλα όπου (με τη βοήθεια της παραδοσιακής σημειολογίας) καταγράφηκαν επίσης, ο τόνος των μυϊκών ομάδων γύρω από το στόμα, το κάτω πρόσθιο ύψος του προσώπου και η γωνίας της κάτω γνά- θου. Τα αποτελέσματα για την κάθε ομάδα συγκρίθηκαν ως προς τα επιμέρους ευρήματα. Η στατιστική ανάλυση έγινε στο πρόγραμμα SPSS 12 και χρησιμοποιήθηκε το Fisher’s exact test of significance. Το αποδεκτό όριο στατιστικής σημαντικότητας ήταν το 0.05 (P value <0.05). Το ποσοστό βρεφικής κατάποσης στα παιδία βρέθηκε 17% και στους έφηβους 15,3%. Όλα τα άτομα που είχαν βρεφική κατάποση (παιδία και έφηβοι) βρέθηκαν με ορθοδοντικά προβλή- ματα (P <0.05). Περίπου το 65% των παιδιών με βρεφική κατάποση τ (11/17) παρουσιάζουν και ανισορροπία των μυών ενώ στην ηλικία των 14 το ποσοστό αυξάνεται σε 73,3% (11/15) με P=0.01 Δέκα από τα 17 παιδία με βρεφική κατάποση παρουσιάζουν και προβλήματα άρθρωσης (58,8%) ενώ στους εφήβους η αναλογία αυτή είναι 4/15 (26,6%) με Ρ=0.01.Το 47,1% των παιδιών (8/17) με βρεφική κατάποση παρουσιάζουν στοματικές έξεις ενώ στους εφήβους το 46,6% (7/15). Υπάρχει μια προφανής συσχέτιση της άτυπης κατάποσης και των ορθοδοντικών προβλημάτων. Το γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται το ποσοστό ανισορροπίας των μυών και των προβλημάτων άρθρωσης υποδηλώνει ότι η έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού με καταλλήλους μεθόδους θεραπείας είναι επιβεβλημένη.
Λήψη PDF

Οι χορηγοί μας

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr