Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2013
ΤΟΜΟΣ 27 - ΤΕΥΧΟΣ 1

Ανατολή και απόπτωση των πρώτων νεογιλών δοντιών σε σχέση με την ανατολή των μόνιμων και παράγοντες που τις επηρεάζουν
Κατσαντώνη Α., Αλεξανδρόπουλος Α., Ουλής Κ.Ι.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανατολή δοντιών, χρόνος ανατολής, παράγοντες.

Ο χρόνος της ανατολής των μονίμων δοντιών ποικίλει για κάθε άτομο και η γνώση του είναι σημαντική παράμετρος για την εφαρμογή θεραπευτικών και ορθοδοντικών παρεμβάσεων όπως είναι η διευθέτηση συγκλεισιακών προβλημάτων. Σημαντικές αποκλίσεις από τους αναμενόμενους χρόνους ανατολής των μονίμων δοντιών θα πρέπει να αναγνωρίζο- νται και να ερμηνεύονται από τον κλινικό οδοντίατρο με σκοπό την αξιολόγηση της γενικής υγείας του ασθενούς και της φυσιολογικής ανάπτυξης του. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι 1): Να περιγράψει εν συντομία το φαινόμενο της ανατολής των μόνιμων δοντιών σε σχέση με την απορρόφηση των νεογιλών 2): Να αναλύσει τους παράγοντες τους οποίους είναι δυνατόν να επηρεάσουν τους χρόνους ανατολής των δοντιών και 3): Να διερευνηθεί η πιθανή συσχέτιση του χρόνου ανατολής των νεογιλών δοντιών με αυτόν των μόνιμων διαδόχων τους. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι παρ’ όλο που η ανατολή των δοντιών είναι ένα φαινόμενο που υπόκειται σε γενετικό έλεγχο, υπάρχει μια πληθώρα παραγόντων οι οποίοι δύναται να επηρεάσουν το χρόνο ανατολής των δοντιών. Η γνώ- ση των παραγόντων που επηρεάζουν τον χρόνο ανατολής των δοντιών θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο μέσο για την εμπεριστατωμένη ερμηνεία της καθυστερημένης ανατολής των δοντιών των ασθενών καθώς επίσης και για την αποφυγή λήψης ακτινογραφίας σε ασθενείς που η απόκλιση από τον φυσιολογικό χρόνο ανατολής ερμηνεύεται ικανοποιητικά από τους παράγοντες αυτούς.
Λήψη PDF

Οι χορηγοί μας

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr