Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2017
ΤΟΜΟΣ 31 - ΤΕΥΧΟΣ 3

Εμφυτεύματα σε παιδιά και εφήβους. Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Καραμανώλη Α., Μανιάτη Δ., Θεολόγη-Λυγιδάκη Ν.

Λέξεις ευρετηρίου: Οδοντικά εμφυτεύματα, παιδιά, έφηβοι, εξωδερμική δυσπλασία, σύνδρομα με οδοντική απλασία

Η έλλειψη μονίμων δοντιών στα παιδιά μπορεί να οφείλεται σε αγενεσία σε έδαφος συνδρόμων ή σε πρόωρη απώλεια τους. Το συνηθέστερα αναφερόμενο στην βιβλιογραφία σύνδρομο είναι η ομάδα των εξωδερμικών δυ- σπλασιών, ενώ πρόωρη απώλεια μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις κυρίως τραυματισμού. Η έγκαιρη αποκατάστα- ση της νωδότητας είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργική ανάπτυξη του στοματογναθικού συστήματος και η συνήθης επιλογή είναι η κατασκευή σειράς αναπροσαρμοζόμενων μερικών οδοντοστοιχιών μέχρι την ενηλικίωση. Δεδομένου ότι η εν λόγω επιλογή έχει σημαντικά μειονεκτήματα, έχει εφαρμοστεί πρώιμη αποκατάσταση με εμφυ- τεύματα. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η καταγραφή των σύγχρονων απόψεων σχετικά με την εφαρμογή των εμφυτευμάτων σε «ασθενείς» που βρίσκονται στην ανάπτυξη. Οι μακροχρόνιες γνώσεις και η εμπειρία, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των εμφυτευμάτων στους ενήλικες, οδήγησαν στην χρήση τους υπό προϋποθέσεις σε παιδιά και εφήβους. Η διατήρηση της ήδη ελλειμματικής φατνιακής ακρολοφίας είναι ο πιο σημαντικός λόγος της χρήσης εμφυτευμάτων πριν την ολοκλήρωση της ανάπτυξης. Ωστόσο, η τοποθέτησή τους προς το παρόν συστήνεται μόνο σε σοβαρή ολιγοδοντία ή ανοδοντία ενώ η θέση με τα περισσότερα θετικά απο- τελέσματα ακόμα και σε μικρά παιδιά είναι η πρόσθια κάτω γνάθος. Στην βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές πλέον αναφορές εφαρμογής εμφυτευμάτων σε παιδιά με εξωδερμική δυσπλασία, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Χρη- σιμοποιώντας τις αποκτηθείσες γνώσεις, ενδείξεις και αντενδείξεις, διαφαίνεται ότι τα εμφυτεύματα στο μέλλον ίσως τοποθετούνται νωρίτερα ηλικιακά και σε περιπτώσεις έλλειψης δοντιών λόγω πρόωρης απώλειάς τους.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Οι χορηγοί μας

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr