Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2013
ΤΟΜΟΣ 27 - ΤΕΥΧΟΣ 3

Βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη διάγνωση μασητικών τερηδόνων με τη χρήση ψηφιακών φωτογραφιών
Μπερδούσης Η., Μπαμπατζιά Α.

Λέξεις ευρετηρίου: Μέθοδοι ανίχνευσης τερηδόνας, ενδοστοματικές φωτογραφίες, ενδοστοματική κάμερα, ανάλυση με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση μασητικών τερηδονικών βλαβών παρουσιάζει, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, μεγάλη δυσκολία κυρίως λόγω της αλλαγής των χαρακτηριστικών έναρξης και εξέλιξης τους που επέφερε η εκτεταμένη χρή- ση φθορίου. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές διάγνωσης μία από τις οποίες είναι η έμμεση παρατήρηση ψηφιακών φωτογραφιών των δοντιών. Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να αξιολογήσει τις εργασίες της τελευταίας δεκαετίας που μελετούν την αξιοπιστία των παρατήρη- σης ψηφιακών φωτογραφιών σε οθόνη Η/Υ των μασητικών επιφανειών οπισθίων δοντιών για την έμμεση διάγνωση τερηδονικών βλαβών σε σχέση με την άμεση κλινική παρατήρηση. Για την άντληση των εργασιών χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις Pubmed και Medline με λέξεις κλειδιά: μασητικές τερηδόνες, μέθοδοι ανίχνευσης, ενδοστο- ματικές φωτογραφίες, ενδοστοματική κάμερα. Η έρευνα κατέληξε σε 8 εργασίες οι οποίες πληρούσαν τα κριτήρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ψηφιακές φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διάγνωση μασητικών βλαβών με παρόμοια ή και καλύτερη αξιοπιστία από την άμεση παρατήρηση. Είναι όμως απαραίτητο για να βελτιωθεί η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου να μελετηθούν πως τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτογραφιών όπως φωτεινότητα, αντίθεση, ανάλυση και μεγέθυνση αλλά παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία προβολής τους την επηρεάζουν.
Λήψη PDF

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr