Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2014
ΤΟΜΟΣ 28 - ΤΕΥΧΟΣ 1

Υλικά συντηρητικών αποκαταστάσεων νεογιλών γομφίων - Ανασκόπηση κλινικών μελετών
Μανάκου Α.

Λέξεις ευρετηρίου: Υλικά αποκαταστάσεων, νεογιλά, γομφίοι, αμάλγαμα, σύνθετη ρητίνη, υαλοïονομερή κονία, όξινη τροποποιημένη σύνθετη ρητίνη

Η αποκατάσταση της τερηδόνας στη νεογιλή οδοντοφυΐα, παρουσιάζει αρκετές διαφορές από την αποκατάστασή της στη μόνιμη οδοντοφυΐα. Σε γενικές γραμμές, τα υλικά αποκαταστάσεως παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας στα νεογιλά δόντια απ’ ότι στα μόνιμα. Σήμερα υπάρχει μια πληθώρα υλικών από τα οποία ο κλινικός καλείται να επιλέξει το πιο κατάλληλο και αποτε- λεσματικό για την αποκατάσταση των τερηδονισμένων νεογιλών δοντιών. Από την παρούσα βιβλιογραφική ανα- σκόπηση προκύπτει ότι οι αποκαταστάσεις αμαλγάματος παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας και η διάρκειά τους είναι το λιγότερο 3,5 χρόνια αλλά ενδεχομένως και περισσότερο από 7 χρόνια. Έχοντας σα δεδομένο τον περιορισμένο χρόνο ζωής των νεογιλών δοντιών, φαίνεται ότι το αμάλγαμα είναι υλικό επιλογής για την αποκατά- σταση τερηδονισμένων νεογιλών γομφίων. Η αποτελεσματικότητα των συνθέτων ρητινών για την αποκατάσταση νεογιλών γομφίων έχει διαπιστωθεί σε κλινικές μελέτες διάρκειας έως και 4 ετών και τα υλικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά του αμαλγάματος. Η πλειοψηφία των μελετών που εξέτασαν αποκαταστάσεις με σύνθετη ρητίνη σε νεογιλά δόντια έδειξαν ότι το υλικό αυτό είχε καλά αποτελέσματα όσον αφορά την ανατομι- κότητα και την οριακή προσαρμογή αλλά παρουσίασε υψηλά ποσοστά αποτυχίας και εμφάνισης δευτερογενούς τερηδόνας – στις παλαιότερες μελέτες. Σε συγκριτικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε ότι μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας σημειώθηκαν όταν χρησιμοποιήθηκε χημικά πολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη συγκριτικά με φωτοπολυμεριζόμενη, σε αποκαταστάσεις ΙΙης ομάδας συγκριτικά με αποκαταστάσεις Ιης ομάδας και σε συ- ντηρητικές παρασκευές κοιλοτήτων συγκριτικά με τυπικές παρασκευές. Οι συμβατικές και οι κεραμομεταλλικές υαλοϊονομερείς κονίες, λόγω των υψηλών ποσοστών αποτυχίας που παρουσιάζουν δε συστήνονται για την απο- κατάσταση νεογιλών γομφίων – ειδικά για εμφράξεις σε τυπικές κοιλότητες ΙΙης ομάδας. Αντίθετα, τόσο οι ρητι- νώδεις τροποποιημένες όσο και οι υψηλού ιξώδους υαλοϊονομερείς κονίες παρουσιάζουν βελτιωμένες ιδιότητες και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση νεογιλών γομφίων, αλλά ειδικά για τις δεύτερες, απαιτείται πιο μακρόχρονη βιβλιογραφική τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Τέλος, η πλειοψηφία των μελετών που εξετάζουν αποκαταστάσεις με όξινες τροποποιημένες σύνθετες ρητίνες παρουσιάζουν αποτελέσμα- τα συγκρίσιμα με αυτά του αμαλγάματος και των συνθέτων ρητινών για διάστημα παρακολούθησης έως και 3 χρόνια και συστήνονται για την αποκατάσταση νεογιλών δοντιών με περιορισμένες τερηδονικές βλάβες υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί αδροποίηση της οδοντικής επιφάνειας.
Λήψη PDF Προβολή HTML

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr