Άρθρο τεύχους

Άρθρο περιοδικού Παιδοδοντία

Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Παιδοδοντία που εκδίδει η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.

       

2012
ΤΟΜΟΣ 26 - ΤΕΥΧΟΣ 3

Μελέτη μικροδιείσδυσης εμφράξεων με υαλοϊονομερείς κονίες και σύνθετη ρητίνη σε νεογιλά δόντια
Τολίδης Κ., Γερασίμου Π., Μπουτσιούκη Χ.

Λέξεις ευρετηρίου: Μικροδιείσδυση, νεογιλά δόντια, υαλοϊονομερείς κονίες, Ketac N100.

Η μικροδιείσδυση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα των αποκαταστάσεων των νεογιλών δοντιών, οδηγώντας σε επανατερηδονισμό, μετεπεμβατική ευαισθησία, πολφίτιδα και δυσχρωμίες. Κάθε αποκαταστατικό υλικό, ανάλογα με τις ιδιότητές του και με τον τρόπο σύνδεσής του με τους οδοντικούς ιστούς, επιδεικνύει διαφορετικό βαθμό μικροδιείσδυσης. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η αξιολόγηση και σύγκριση της μικροδιείσδυσης μιας σύνθετης ρητίνης (ΣΡ), μιας υαλοϊονομερούς κονίας (ΥΙΚ) και μιας ρητινωδώς τροποιποιημένης υαλοϊονομερούς κονίας (ΡΤΥΙΚ) σε εμφράξεις νεογιλών δοντιών. Πραγματοποιήθηκε εργαστηριακή μελέτη σε εμφράξεις νεογιλών δοντιών τα οποία χωρίστηκαν σε 3 ομάδες και εμφράχθηκαν με τα αποκαταστατικά υλικά ΣΡ, ΥΙΚ και ΡΤΥΙΚ αντίστοιχα. Η μέτρηση της μικροδιείσδυσης έγινε με τη χρωστική μπλε του μεθυλενίου, και η έκτασή της συσχετίστηκε με τον αριθμό των τοιχωμάτων της κοιλότητας. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της ΥΙΚ και της ΡΤΥΙΚ (p>0.05), ενώ παρατηρήθηκε στατιστική διαφορά μεταξύ της ΣΡ και ΥΙΚ και μεταξύ ΣΡ και ΡΤΥΙΚ (p<0.001). Συνοπτικά, οι αποκαταστάσεις ΣΡ παρουσίασαν μικρότερες τιμές μικροδιείσδυσης, και ακολούθησαν οι ΡΤΥΙΚ και ΥΙΚ. Η ΥΙΚ επέδειξε τη χειρότερη οριακή προσαρμογή. Τα ρητινώδη υλικά φαίνεται ότι παρέχουν ικανοποιητική οριακή έμφραξη στις αποκαταστάσεις των νεογιλών δοντιών.
Λήψη PDF

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr