Τα νέα της Εταιρείας

Skip Navigation LinksΑρχική | Τα νέα της Εταιρείας | Μοριοδότηση Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Μοριοδότηση Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία εξέδωσε έντυπο σχετικό με την Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Επιμόρφωση Οδοντιάτρων, τα κύρια σημεία του οποίου συνοψίζονται παρακάτω:

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ίδρυσε στις 30/3/2018 «Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων» το οποίο φέρει την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης, πιστοποίησης και μοριοδότησης του συστήματος της Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης των Οδοντιάτρων (ΣΕΕΟ).

Η μοριοδότηση των Οδοντιάτρων, μέσω της παρακολούθησης των εκδηλώσεων ΣΕΕΟ σε πρώτη φάση είναι υποχρεωτική για τη λήψη του Πιστοποιητικού ΣΕΕΟ, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

Σε επόμενη φάση και εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν, η Πιστοποίηση των Οδοντιάτρων πρέπει να συνδεθεί και με τη συνέχιση ισχύος της άδειας άσκησης του επαγγέλματος.

Επιπλέον στις βεβαιώσεις που χορηγούν οι οδοντιατρικοί φορείς σε οδοντιάτρους, προκειμένου να καταλάβουν κάποια θέση στο Ε.Σ.Υ., ΠΕΔΥ, για τη σύναψη σύμβασης με ασφαλιστικό φορέα κ.ά, θα αναφέρεται αν είναι κάτοχοι του Πιστοποιητικού ΣΕΕΟ .

Τέλος, σε περιπτώσεις εμπλοκής οδοντιάτρων με δικαστικούς φορείς, για θέματα που αφορούν την άσκηση της οδοντιατρικής, οι κάτοχοι του Πιστοποιητικού ΣΕΕΟ, θα βρίσκονται φυσικά σε πλεονεκτικότερη θέση.

Η διασφάλιση της πιστοποίησης ενός Οδοντιάτρου θα γίνεται με τη συγκέντρωση συγκεκριμένου αριθμού μορίων, τα οποία ονομάζονται Μόρια Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων, (Μ.Ε.Ε.Ο).

Οι οδοντίατροι που θα λαμβάνουν το Πιστοποιητικό ΣΕΕΟ δύνανται να το δημοσιοποιούν μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, ενώ από την ΕΟΟ θα τους χορηγείται καλαίσθητο «σήμα» το οποίο θα αναρτούν σε εμφανές σημείο του ιατρείου τους.

Κάθε οδοντίατρος πρέπει να συγκεντρώνει συνολικά 100 μόρια ανά πενταετία (5ετία) προκειμένου να του χορηγηθεί Πιστοποιητικό ΣΕΕΟ της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

Η μοριοδότηση θα ισχύει μόνο όταν δίνεται από Πιστοποιημένους Παρόχους.

Η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία έλαβε τον Σεπτέμβριο 2018 έγκριση παρόχου ΣΕΕΟ αφορα εκδηλώσεις ΣΕΕΟ χρονικης διάρκειας 5 ετών, 2018 -2023.

Οι πάροχοι υποχρεούνται να τηρούν αρχεία με στοιχεία των οδοντιάτρων που παρακολουθούν τις εκδηλώσεις και να χορηγούν σε αυτούς βεβαίωση παρακολούθησης. 

Κάθε οδοντίατρος πρέπει να συγκεντρώνει συνολικά 100 μόρια ανά πενταετία (5ετία) προκειμένου να του χορηγηθεί Πιστοποιητικό ΣΕΕΟ της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

Για την χορήγηση των ΜΕΕΟ εκδηλώσεων της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας παρακαλούνται τα μέλη να ενημερώνουν τον Αριθμό Μητρώου και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο στον οποίο ανήκουν στα Στοιχεία Μέλους στον προσωπικό τους λογαριασμό στην ειδική περιοχή μελών του ιστοτόπου.

Οι χορηγοί μας

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr