45ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο

Υποβολή Περιλήψεων

Η Επιστημονική Επιτροπή του 45ου Πανελληνίου Παιδοδοντικού Συνεδρίου, καλεί τους συναδέλφους, που επιθυμούν να  παρουσιάσουν εργασία σε μορφή Προφορικής ή Αναρτημένης Ανακοίνωσης, να αποστείλουν την περίληψη της εργασίας τους ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες: Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι την 30η Ιουλίου 2021.

  • Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Η αποδοχή των εργασιών έχει σαν προϋπόθεση την προεγγραφή του ομιλητή στο Συνέδριο.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης της κάθε εργασίας αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον για ένα συγγραφέα ανά εργασία.
  • Εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της περίληψης της εργασίας, η Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία θα αποστείλει με email βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα, ο οποίος θα πρέπει, σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης, να επικοινωνήσει με την Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.
  • Η αποδοχή ή μη της εργασίας θα γνωστοποιηθεί στους συγγραφείς μέχρι τις 1 Σεπτεμβρίου 2021.
  • Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής (30 Ιουλίου 2021). Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών και οι περιλήψεις θα δημοσιεύονται ανάλογα με την τελική αξιολόγηση τους στα έντυπα ή/και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
  • Κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα υποβολής μέχρι τριών περιλήψεων εκ των οποίων μόνο σε μία μπορεί να είναι ομιλητής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Παρακαλούμε δηλώστε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας:

Ελεύθερη ανακοίνωση   ή   Αναρτημένη ανακοίνωση    ή  Χωρίς Προτίμηση

Η διάρκεια των παρουσιάσεων στο Συνέδριο θα είναι:

Αναρτημένη Ανακοίνωση: 6 λεπτά και 2 λεπτά συζήτηση.

Ελεύθερη Ανακοίνωση: 10 λεπτά και 2 λεπτά συζήτηση.

Εισήγηση: 20 λεπτά και 10 λεπτά συζήτηση.

Στρογγυλό Τραπέζι: 110 λεπτά και 10 λεπτά συζήτηση.

*    Ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές καθορίζεται από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.
**  Όλες οι ανακοινώσεις (ελεύθερες και αναρτημένες) θα παρουσιαστούν σε ψηφιακή μορφή (ppt, 3-4 διαφάνειες για τις αναρτημένες ανακοινώσεις).
*** Οι ομιλητές του Συνεδρίου θα πραγματοποιήσουν τις ομιλίες τους ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ δια ζώσης.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Παρακαλούμε επιλέξτε τη θεματική ενότητα στην οποία κατά την κρίση σας υπάγεται η περίληψη της εργασίας που υποβάλλετε:

Ακτινολογία Διαγνωστική
Αποκατάσταση Σκληρών Οδοντικών Ιστών Ενδοδοντία
Γναθοχειρουργική Επιδημιολογία
Παθολογία Στόματος Συμπεριφεριολογία
Περιοδοντολογία Οδοντιατρικά Υλικά
Ορθοδοντική Οδοντικό τραύμα
Διάφορα 
                                                                      

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργασιών θα συμπεριληφθούν στο περιοδικό «Παιδοδοντία» όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης:

1. Το κείμενο να μην ξεπερνά τις 200 λέξεις - με προτεινόμενη γραμματοσειρά Tahoma και μέγεθος χαρακτήρων 10 cpi – να είναι γραμμένο σε μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).

2.  Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες.

3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και να αναφέρεται πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το πρώτο αρχικό του ονόματος – π.χ. Παπαδοπούλου Μ.

4. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να είναι γραμμένο με έντονη γραφή (bold) – π.χ. Παπαδοπούλου Μ.

5.  Στο κείμενο της περίληψης, κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, να συμπληρωθεί με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες η ιδιότητα του συγγραφέα και το ίδρυμα απ' όπου προέρχεται η εργασία.
Π.χ. Παπάς Κ. ¹, Παπαδοπούλου Μ. ²,

1 Παιδοδοντίατρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Ορθοδοντικός, Ηράκλειο Κρήτης

6.    Να παρεμβάλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, ιδιότητα των συγγραφέων και το κείμενο της περίληψης.

7.  Η περίληψη να είναι δομημένη ως εξής:

               Για ερευνητική εργασία: Σκοπός, Υλικό & Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα

               Για παρουσίαση περίπτωσης: Εισαγωγή, Παρουσίαση περιστατικού, Σχόλια

8.    Μετά την παραλαβή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις στο κείμενο, ή αντικαταστάσεις ονομάτων δεν θα γίνονται δεκτές.

9.    Περιλήψεις εργασιών με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιαστούν τα δεδομένα» κ.λπ. δεν θα γίνονται δεκτές.

H υποβολή περιλήψεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Για να υποβάλλετε μια νέα περίληψη εργασίας κάντε κλικ στο σύνδεσμο που ακολουθεί:
Υποβολή περίληψης

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ως προς την υποβολή περίληψης μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στο 45conference.hspd@gmail.com.

Θέση χορηγών 45ου συνεδρίου (carousel)

Οι χορηγοί μας

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία.  H αναδημοσίευση του ιστοτόπου ή του περιεχομένου του τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπονται με την ρητή συναίνεση της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία απευθυνθείτε στη διεύθυνση: info@hspd.gr 

Για κάθε σχόλιο ή ερώτησή σας, σχετικά με θέματα της εταιρείας απευθυνθείτε στην γραμματέα της Εταιρείας στην διεύθυνση: secretary@hspd.gr