45ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο

45o Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο

Banner συνεδρίου
Το 45o Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο υποστηρίζεται πλήρως στην ιστοσελίδα https://www.hspd.gr/45hspd, όπου μπορείτε να αναζητήσετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο, αλλά και να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες εγγραφής και αποστολής περιλήψεων των επιστημονικών εργασιών.

Χορηγοί